Spring naar content

Over FAME

FAME is een multidisciplinair podiumkunstenfestival dat een meervoudigheid van meer inclusieve en rechtvaardige denkbeelden wil laten ontdekken via het artistieke werk en de reflecties van vrouwen en personen die deel uitmaken van genderminderheden.
Het festival vindt elk jaar plaats in september, op verschillende locaties in Brussel. Het programma omvat theater, circus, performances, concerten, screenings, conferenties en workshops met mensen die creëren en denken, maar vooral mensen die worstelen.

Het programma van het festival is elk jaar een mengeling van internationale en belgische artiesten (zowel franstalig als nederlandstalig) en een ongedifferentieerde mengeling van jonge talent, opkomende kunstenaars·ressen en gevestigde artiesten.
Naast de kunstenaars·ressen nodigt FAME ook basisverenigingen, collectieven en activisten uit om deel te nemen aan het festival, om zo hun werk een stem te geven maar ook om netwerken en weerklanken te creëren tussen artistieke, politieke en geëngageerde voorstellen.

Visies

Dit is geen feministisch festival.

Het is in geen enkel geval de bedoeling van het festival om sociale en politieke strijden te vervangen waardoor vrouwenrechten/minderhedenrechten hebben kunnen ontwikkelen en verder zullen blijven ontwikkelen.
Dit is een festival van kunst, reflectie, spel, en voornamelijk van vreugde.

 

Kunstenaars·ressen zijn er tenslotte niet om mensen te onderwijzen, te cultiveren of om ze slimmer te maken, ook al is dit soms het gevolg van kunst. Kunstenaars·ressen zijn mensen die kunst maken.

Het maakt niet uit of ze voltijds of deeltijds werken, of ze enkel tijdens de weekend of maar een dag per maand of een dag per jaar kunstenaars·ressen zijn. Al deze kunstenaars·ressen zijn allemaal tenslotte degenen die bijdragen aan onze verbeelding van de wereld.

Maar, sommige kunstwerken zijn inderdaad meer egalitair, rechtvaardig en inclusief dan andere. Het zijn deze die wij u willen tonen.

 

Dus dit festival is geen feministisch festival.

Maar een festival dat gecreëerd en bedacht werd dankzij feminisme.

In dialoog met feministen.

Een festival dat het werk en de creaties van kunstenaressen en kunstenaars uit genderminderheden waardeert. Van geracialiseerde of witte vrouwen, cis of trans, non-binaire personen, degenen met of zonder vaste verblijfplaats, met of zonder spaarplan, lesbisch, hetero of bi, tot mensen met of zonder gezin, met of zonder zichtbare of onzichtbare handicap, professionals of amateurs, van het heden, het verleden en de toekomst.

Gewoonweg mensen in elke zin van het woord.

 

Dit is een festival dat oprecht gelooft dat vrouwen en genderminderheden ook een waardige plaats in de wereld hebben.
Dit is een festival waar u alleen of vergezeld naartoe kunt komen, met uw kinderen, uw echtgenoot·e, uw geliefden, uw familie en uw vriend·innen, uw grootouders, uw peter, uw meter of uw buur.

Er is altijd plaats voor u.

Missies

1

Bijdragen tot de zichtbaarheid, de verspreiding en de valorisatie van de producties en het artistieke werk van vrouwen en personen deel uitmakende van genderminderheden.

2

Bijdragen tot de totstandkoming en verspreiding van nieuwe, inclusieve en rechtvaardige denkbeelden.

3

Bijdragen aan het voeren van een dialoog tussen feministen en kunstenaressen en kunstenaars en het verspreiden ervan.

4

Het toegankelijk maken van emancipatie-instrumenten voor vrouwen en minderheden in de culturele sector.

5

Het voorzien van een plaats om samen te delen en om te leren ontwerpen voor het grote publiek.

6

Het herbekijken van inclusiviteit en veiligheid binnen een organisatie en tijdens een festival, alsook de praktijken veranderen van het verwelkomen van het publiek en artiesten.

Beleid

FAME wordt geleid door een reeks werkwoorden, die onze relaties met artiesten, publiek en tussen teamleden oriënteert.

Programmeringsethiek

De keuze van de voorstellingen en activiteiten wordt gemotiveerd door hun relevantie voor het jaarthema en door hoe zij op esthetisch en politiek vlak aan deze onderwerpen kunnen bijdragen.

De geprogrammeerde voorstellingen zullen niet noodzakelijk gender, vrouwen en feminisme als thema hebben. Door gender als thema te ontwijken is het de bedoeling om te vermijden dat vrouwen en genderminderheden beperkt worden tot enkel deze identiteiten.

Zonder feministische discoursen te vervangen, gaat het erom te zien wat feministische reflecties en kennis de kunst brengen, maar ook wat kunst (die de werkelijkheid nooit reproduceert, maar modelleert, bevraagt, bekritiseert en droomt) aan feminismen kan brengen.

Met andere woorden, hoe kan kunst als eigen taal de uitvinding van nieuwe, meer inclusieve, meer emanciperende en meer rechtvaardige denkbeelden mogelijk maken?

Wil je graag solliciteren? Dan zou je al moeten weten dat:
1 · We voornamelijk theater, dans, circus en performance programmeren.
2 · We voor een mix van lokale en internationale artiesten zorgen.
3 · Het festival enkel voorstellingen vertoont en niet produceert.
4 · We ALLEEN rond een jaarlijks thema programmeren.

Vorige edities

Ontdek onze vorige edities via deze toegewijde links, waar je artikels, posters, foto's, filmpjes, programmaties en partners vindt die je uitnodigen om de rijkdom van onze gedeelde momenten te herbeleven.

Geschiedenis

Sinds 2015 groeit het bewustzijn over het bestaan van genderongelijkheden, geweld en discriminatie in de culturele sector.

In 2016, trok Bellone de aandacht op genderongelijkheden in de culturele sector.
Samengevat: vrouwen, genderminderheden en voornamelijk niet-witte personen die aanwezig maar onvertegenwoordigd zijn op het gebied van cultuur - zowel op economisch als op symbolisch niveau.

In 2020, lanceert Delphine Houba een projectoproep om Brussel te verrijken met een grootschalig feministisch festival.

In 2021, reageert Camille Khoury met een voorstel voor een podiumkunstenfestival, aangezien er in Brussel nog geen dergelijk, namelijk theater en feministisch, festival bestond.

De oprichting van FAME · Festival where Arts Meet Empowerment is bedoeld om het werk van deze kunstenaars.ressen te ondersteunen, in een programma dat andere manieren om naar de wereld te kijken wil voorstellen, nieuwe denkbeelden, meer inclusief en rechtvaardig.

Hier zijn een aantal bronnen om mensen bewust te maken van de invisibilisering van vrouwen, genderminderheden en geracialiseerde mensen in de culturele sector (in frankrijk):

Onze ploeg

Alessandro Carlucci

hen, zij

Ontmoetings & Relatie

Anaïs Ben Ammar

zij

Productie

Camille Khoury

zij

Artistieke Directie

Coline Binene

zij

Administratie & Financiën

Effir Libilbéhéty

hen

Communicatie

Joëlle Reyns

zij

Technische

Laëtitia Miranda-Neri

zij

Productie Directie

Mélina Ghorafi

zij

Ontmoetings & Relatie

Nadia Zoukani

zij

Administratie & Financiën

Nino Andrieu

hen, hij

Communicatie Stage

Evenals

Webdesign:
Cobéa Coop

Grafisch design:
Kidnap Your Designer

Vertaling:
Noï Kourline & Niall Plumb

Partners

Wij willen al onze financiële partners hartelijk danken die ons de kans geven het festival te maken tot wat het is. Ook willen wij de verschillende locaties waar de 2023-editie van FAME zal plaatsvinden, bedanken voor hun vertrouwen en steun.

De oprichting van FAME is een initiatief van Delphine Houba, schepen van Cultuur van de stad Brussel, die wil bijdragen tot een grotere gelijkheid op cultureel gebied.
Met de steun van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Personeelszaken van de Stad Brussel, van de Franse Gemeenschap en van de Nationale Loterij. In samenwerking met visit.brussels. Ontdek alle culturele en toeristische aanbod in de wijk op visit.brussels.

We willen ook onze dank betuigen aan de verschillende locaties die hun deuren openen om ons festival te huisvesten, waardoor elke ruimte een tijd en plaats wordt waar creativiteit tot leven komt, dankzij hun onschatbare gastvrijheid.

Scroll naar boven