Spring naar content

Vertrouwelijkheidsbeleid

A. Inleiding

De privacy van de bezoekers van onze website is zeer belangrijk voor ons, en wij verbinden ons ertoe deze te beschermen. Dit beleid beschrijft in detail wat wij met uw persoonlijke informatie doen.

Door in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, kunnen wij cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Bron

Dit document is opgesteld aan de hand van een sjabloon van SEQ Legal en is door FAME aangepast.

C. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;
 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzende bron, de duur van het bezoek, de bekeken pagina's en de navigatiepaden op de website;
 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u aan ons verstrekt wanneer u zich op de site registreert;
 4. Informatie die u invoert wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, datingsstatus, interesses en hobby's, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden;
 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert wanneer u zich abonneert op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 6. Informatie die u invoert wanneer u gebruik maakt van onze website diensten;
 7. Informatie die wordt gegenereerd wanneer u onze site gebruikt, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u de site gebruikt;
 8. Informatie over aankopen die u doet, diensten die u gebruikt of transacties die u aangaat op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
 9. Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling om deze op het internet te publiceren, waaronder uw gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van uw berichten;
 10. Informatie die u ons per e-mail of via onze website toestuurt, inclusief de inhoud en metadata ervan;
 11. Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de desbetreffende pagina's van de site worden beschreven.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. Onze website en ons bedrijf te beheren;
 2. Onze website voor u aan te passen;
 3. Uw gebruik van de diensten aangeboden op onze website mogelijk te maken;
 4. U goederen te sturen die u op onze website hebt gekocht;
 5. U diensten te leveren die u op onze website hebt gekocht;
 6. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen, en uw betalingen innen;
 7. U niet-marketingcommunicatie te sturen;
 8. U e-mailberichten sturen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd;
 9. U onze e-mailnieuwsbrief te sturen, indien u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen);
 10. Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde derde bedrijven waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, in de vorm van een publicatie, of indien u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk gewenst moment laten weten dat u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen);
 11. Om statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken (zonder dat deze derden individuele gebruikers met deze informatie kunnen identificeren);
 12. Om verzoeken en klachten over uw website te verwerken die door of over u zijn ingediend;
 13. Om de veiligheid van onze website te handhaven en fraude te voorkomen;
 14. Om de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website te controleren (inclusief het controleren van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden); en
 15. Andere doeleinden.

  Als u persoonlijke informatie op onze website plaatst met het oog op publicatie, zullen wij deze publiceren en kunnen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met de permissies die u ons verleent.

  Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of aan andere derde partijen.

E. Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of aannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en elk van haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

 1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. In verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie- en kredietrisicoverminderingsdoeleinden);
 4. Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit die wij willen (of overwegen) te verkopen; en
 5. Aan elke persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat deze partij is bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.
 6. Behalve zoals anders bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.
 7. Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas vos informations personnelles à des tierces parties.

F. Internationale gegevensoverdrachten

 1. De informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waar wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 2. De informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
 3. Persoonlijke informatie die u op onze website plaatst of voor plaatsing indient, kan via het internet wereldwijd beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door derden niet voorkomen.
 4. U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaring van uw persoonlijke informatie

 1. Deze Sectie G beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ons te helpen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonsgegevens die wij voor enig doel verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.
 3. Onverminderd Sectie G-2, zullen wij in het algemeen persoonsgegevens in deze categorieën verwijderen op de hieronder gespecificeerde datum en tijd:
  1. Dit type Persoonsgegevens zal worden verwijderd 01 februari, 10:00 uur; en
  2. 01 juli, 10:00 uur.
 4. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, zullen wij dossiers bewaren (inclusief elektronische dossiers) die Persoonsgegevens bevatten:
 5. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn ;
 6. Indien wij van mening zijn dat de gegevens relevant kunnen zijn voor lopende of potentiële juridische procedures; en
 7. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie- en kredietrisicoverminderingsdoeleinden).

H. Beveiliging van uw Persoonlijke Informatie

 1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met een wachtwoord en firewall).
 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden verricht, worden beschermd door encryptietechnologieën.
 4. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en dat wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet worden verzonden niet kunnen garanderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

I. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen u per e-mail of via de privéberichtenservice van onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

J. Uw rechten

U kunt ons vragen u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; de overdracht van dergelijke informatie zal onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

Overlegging van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden zullen wij over het algemeen een e-mail bewijs van inschrijving, vervoer of studiekaart accepteren).

Wij kunnen door u gevraagde persoonlijke informatie achterhouden voor zover de wet dit toestaat.

U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u vooraf uitdrukkelijk uw toestemming geven voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden of zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over deze websites. Wij hebben geen controle over deze sites, en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of praktijken.

L. Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "persistent" of "session" cookies zijn: een persistent cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker het voor die datum verwijdert; een session cookie vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie over een gebruiker, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op onze website.

De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, worden hieronder beschreven:

Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: gebruikers te volgen terwijl zij door de website navigeren, het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk te maken, het gebruik van een website te verbeteren, het gebruik van de website te analyseren, de website te beheren, fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren ;

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren of te accepteren. Bijvoorbeeld:

met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de instellingen voor het opheffen van het cookiebeheer die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Privacy" en vervolgens "Geavanceerd";

met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op "Extra", "Opties", "Privacy", vervolgens "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren uit het vervolgkeuzemenu en het vinkje bij "Cookies van sites accepteren" te verwijderen; en

met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu "Personalize and Control" te gaan en te klikken op "Settings" (Instellingen), "Show Advanced Settings" (Geavanceerde instellingen weergeven) en "Content Settings" (Inhoudsinstellingen) en vervolgens "Prevent sites from setting data" (Sites verhinderen gegevens in te stellen) te selecteren in het kopje "Cookies".

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, zult u niet alle functies van onze website kunnen gebruiken.

U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen. Voorbeeld:

met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies over hoe u dit moet doen vindt u hier http://support.microsoft.com/kb/278835);

met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op "Extra", "Opties", en "Privacy", vervolgens "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren en te klikken op "Cookies weergeven", en vervolgens op "Alle cookies verwijderen"; en

met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu 'Personaliseren en beheren' te gaan en vervolgens te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen weergeven' en 'Browsegegevens verwijderen' en vervolgens op 'Cookies en modulegegevens van andere sites verwijderen' voordat u klikt op 'Browsegegevens verwijderen'.

Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.

Scroll naar boven