Spring naar content

Dekoloniale rondleiding

Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD)

RondleidingWandeling

23 en 24.09.23 | 14u
FR
18+

Duur: 2h

Plaats: Openbare ruimte

Wat voor ons gedaan wordt zonder ons, is tegen ons.

De Belgische openbare ruimte, verre van neutraal, is een van de instrumenten die we bij de CMCLD gebruiken om onze doelen te bereiken. Overal in België is koloniale propaganda te zien in gebouwen, straatnamen, monumenten en gedenkplaten. Deze openbare ruimte stelt ons in eerste instantie in staat om de geschiedenis van de Belgische kolonisatie te reconstrueren.

Met de vinger wijzen, om vervolgens de koloniale propaganda, die nog steeds sterk aanwezig is in het collectieve onderbewustzijn, te deconstrueren. Het doel is om de deelnemers aan te moedigen om onze maatschappij en de bestaande machtsverhoudingen te begrijpen en in vraag te stellen.

Deze rondleidingen zijn als een bril waarmee we het verleden kunnen lezen om het heden te begrijpen en vooral om te bouwen aan de toekomst van onze samenleving.

 

Natrimony · Dekolonisatie van de publieke sfeer: een debat dat heroriëntatie behoeft (fr)

CMCLD
In de afgelopen 10 jaar heeft de CMCLD bijna 20 dekoloniale rondleidingen ontwikkeld in België. De CMCLD is een dekoloniale beweging die voortdurend strijdt voor de opbouw van een dekoloniale samenleving: 1 - die een verzoend geheugen opbouwt op basis van een objectieve geschiedenis waarin alle burgers zich kunnen terugvinden; 2 - die haar koloniale geheugen erkent en er permanent aan werkt; 3 - verlost van racisme en negrofobie; 4 - vrij van stereotypen en vooroordelen die tot discriminatie leiden; 5 - Vrij van oligarchische en imperialistische economische uitbuiting die leidt tot concurrentie tussen de armen en daaruit voortvloeiend racisme; 6 - Vrij van het koloniale beleid van de maatschappij die burgers boven elkaar plaatst en ze tegen elkaar opzet.
Scroll naar boven