Spring naar content

Over

Visie

Dit is geen feministisch festival.

Want dit festival pretendeert niet de sociale en politieke strijd te vervangen die de rechten van vrouwen en genderminderheden naar meer rechtvaardigheid en gelijkheid heeft gebracht en nog steeds brengt. Dit is een festival van kunst, reflectie, ontdekkingen en het spel.

Alsook van vreugde.

Want kunstenaars zijn er niet om mensen op te voeden, te cultiveren, slimmer of minder stompzinnig te maken, ook al kan dat soms gebeuren. Kunstenaars zijn mensen die kunstwerken creëren. Of ze nu voltijds, deeltijds of kwartijds werken. Of het nu kunstenaars zijn in het weekend, op zondag, één dag per maand, één dag per jaar.
De voltijdse, deeltijdse, kwarttijdse kunstenaars zijn, ondanks alles, degenen die bijdragen aan de productie van onze verbeelding van de wereld.
En er zijn verbeeldingen die egalitairder, rechtvaardiger en inclusiever zijn dan andere. Deze willen we u tonen.

Dus dit festival is geen feministisch festival.

Maar het is een festival dat gecreëerd en bedacht is via het feministische.
In dialoog met de feminismen.

Een festival dat het werk en de creaties van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars uit genderminderheden waardeert. Geracialiseerde en witte vrouwen, cis of trans, non-binaire personen, degenen met of zonder vaste verblijfplaats, met of zonder spaarplan, lesbisch hetero bi, met of zonder gezin, met of zonder zichtbare of onzichtbare handicap, professionals of amateurs, van het heden, het verleden en de toekomst.

In de brede en getroebleerde zin.

Dit is een festival voor u die gelooft dat vrouwen en genderminderheden ook een waardige plaats in de wereld hebben.
Dit is een festival waar u alleen of vergezeld naartoe kunt komen, met uw kinderen, uw echtgenoot·e, uw geliefden, uw familie en uw vriend·innen, uw grootouders, uw peter, uw meter en uw buur. Er is altijd een plek voor u.

Missie

1

Bijdragen tot de zichtbaarheid, de verspreiding en de valorisatie van de producties en het artistieke werk van vrouwen en personen deel uitmakende van genderminderheden.

2

Bijdragen tot de totstandkoming en verspreiding van nieuwe, inclusievere en rechtvaardigere denkbeelden.

3

Bijdragen aan de productie en verspreiding van kennis over de dialoog tussen kunst en de feminismen.

4

Het aanreiken emancipatie-instrumenten voor vrouwen en minderheden in de culturele sector.

5

Een plaats van uitwisseling en leren creëren voor het grote publiek.

6

De praktijk voor het in ontvangst nemen van publiek en artiesten veranderen, het herdenken van inclusiviteit en veiligheid binnen de organisatie en tijdens het festival.

Origin

Sinds 2015 is er een bewustwording in de richting van genderongelijkheid en discriminatie in de culturele sector (affaire Weinstein, proces Jan Fabre, #meetooththeaterbeweging, oprichting van de FS-beweging, etc.). Er zijn nu kwantitatieve en kwalitatieve studies aan de gang om verder licht te werpen op deze schendingen.
Samenvattend kan worden gesteld dat vrouwen, gender-minderheden, en vooral mensen van kleur, wel aanwezig maar ondervertegenwoordigd zijn op het gebied van cultuur - zowel in economisch als symbolisch opzicht:

Economisch:
Handhaving van een glazen plafond van sociale stijging voor vrouwen, genderminderheden en mensen van kleur

· Ze zijn minder aanwezig op machtsposities: in het management van theaters, als docent in kunstscholen.
· Ze hebben kortere en meer onzekere loopbanen.
· Ze beschikken over minder financiële middelen en worden institutioneel niet in dezelfde mate gesteund als cisgender mannen.

Symbolisch:
Dit draagt bij tot een gebrek aan rolmodellen, wat sociaal gedrag bepaalt en het opnieuw doen discrimineren

· Ze hebben vaak enkel toegang tot minder complexe en meer ondergeschikte rollen.
· Gender- en schoonheidsnormen blijven de casts bepalen.
· Vrouwenkarakters zijn vaak stereotiep, met grote verschillen tussen de rollen van vrouwen van kleur en witte vrouwen.

De oprichting van FAME · Festival where Arts Meet Empowerment · is bedoeld om het werk van deze kunstenaars te ondersteunen, in een programma dat andere manieren van kijken naar de wereld wil voorstellen, op basis van nieuwe verbeeldingen, die inclusiever en eerlijker zijn.

Hieronder vindt u verschillende middelen om mensen bewust te maken van de onzichtbaarheid van vrouwen, genderminderheden en raciale mensen op cultureel gebied:

De oprichting van FAME is een initiatief van de Schepen van Cultuur van de stad Brussel, Delphine Houba, die wil bijdragen aan de versterking van de gelijkheid op het gebied van cultuur.

Charter

FAME wordt geleid door een reeks werkwoorden, die richting geven aan onze relaties met artiesten, publiek en tussen de teamleden onderling.

Team

Camille Khoury

zij

Direction Artistique

Effir Libilbéhéty

hen

Pers & Communicatie

Joëlle Reyns

zij

Technische Leiding

Khady Diallo

zij

Stagiair Communicatie

Laëtitia Miranda-Neri

zij

Productie Leiding

Leila Duquaine

zij

Ontmoetings en relatie faciliteiten

Margot Sponchiado

zij

Administratief & Financieel beheer

Mélina Ghorafi

zij

Ontmoetings en relatie faciliteiten

Partners

Wij willen al onze financiële partners hartelijk danken die ons in staat stellen het festival te maken tot wat het is.

Scroll naar boven