Spring naar content

Editie 2022

Van 19 tot 24 september 2022 zal de eerste editie van FAME plaatsvinden!

Het eerste thema van het festival zal Opening(en) zijn. Openingen in het meervoud, omdat het erom gaat onze programmering in ruimte en tijd open te stellen, en om ons open te stellen voor de pluraliteit van lichamen, leeftijden, subjectiviteiten, verhalen en verbeeldingen.

Zo brengt het programma internationale en Belgische artiesten, Franstalige en Nederlandstalige gezelschappen, en voorstellingen van gevestigde en opkomende artiesten samen.

Openheid is ook een verlangen om de werkelijkheid niet te herleiden tot één enkel wereldbeeld, of om anderen te beperken tot één enkel aspect, tot één enkele, vaststaande en definitieve identiteit. Openheid houdt in dat er meer gezichtshoeken, standpunten en meningen zijn.

Tenslotte betekent Openheid ook dat vrouwen en genderminderheden niet worden gedwongen om alleen over hun ervaringen, hun leven en hun identiteit te praten, maar om de wereld door hun ogen en hun creaties te bevragen en te beleven.

Daarom hanteert FAME een programmering langs vijf lijnen, waarlangs het programma moet worden doorlopen. Deze lijnen zijn geen afgesloten snelwegen. Integendeel, ze zijn flexibel, lopen in elkaar over en weerspiegelen de wegen die je kunt bewandelen om bij de shows, workshops, conferenties, enz. te komen.

1 | Kunsten en Matrimonie
2 | Kunsten en Lichamen
3 | Kunsten en Systemen van uitbuiting (gender, sociaal, koloniaal)
4 | Kunsten en Niet-menselijke wezens
5 | Kunsten en Queerness

Met het oog op het willen samenbrengen van kunst en feminisme, wat de ambitie van het festival is, is elk van deze lijnen geïnspireerd op de vraagstelling die hedendaagse feministische stromingen bezighoudt: materialistisch feminisme, dekoloniaal feminisme, queer feminisme, eco-feminisme, pro-sex feminisme, transfeminisme, etc.

#where

Vraagt u zich af waar de "where" is gebleven uit het acroniem Festival where Arts Meet Empowerment? Wij hebben van de grote afwezige een symbool gemaakt van de ontmoeting en de kruisbestuiving tussen het publiek tijdens het festival. Kom en ontdek het #where project

Charter

FAME wordt geleid door een reeks werkwoorden, die richting geven aan onze relaties met artiesten, publiek en tussen de teamleden onderling.

Intenties

1

Bijdragen aan de zichtbaarheid, de verspreiding en de productie van het werk van vrouwelijke kunstenaars en van kunstenaars die tot een genderminderheid behoren

2

Bijdragen tot de verspreiding en productie van kennis over de dialoog tussen de kunsten en het feminisme

3

Een plaats bieden voor esthetische ontdekking

4

Het verschaffen van emancipatiehulpmiddelen voor vrouwen en genderminderheden binnen het cultuurveld

5

Een plaats creëren waar het grote publiek kennis kan maken met de bijdrage van de feminisms

6

Bijdragen aan de verspreiding van nieuwe, inclusievere en rechtvaardigere denkbeelden

Origin

Sinds 2015 is er een bewustwording in de richting van genderongelijkheid en discriminatie in de culturele sector (affaire Weinstein, proces Jan Fabre, #meetooththeaterbeweging, oprichting van de FS-beweging, etc.). Er zijn nu kwantitatieve en kwalitatieve studies aan de gang om verder licht te werpen op deze schendingen.

Samenvattend kan worden gesteld dat vrouwen, gender-minderheden, en vooral mensen van kleur, wel aanwezig maar ondervertegenwoordigd zijn op het gebied van cultuur - zowel in economisch als symbolisch opzicht:

Economisch:
handhaving van een glazen plafond van sociale stijging voor vrouwen, genderminderheden en mensen van kleur

· ze zijn minder aanwezig op machtsposities: in het management van theaters, als docent in kunstscholen
· ze hebben kortere en meer onzekere loopbanen
· ze beschikken over minder financiële middelen en worden institutioneel niet in dezelfde mate gesteund als cisgender mannen.

Symbolisch:
Dit draagt bij tot een gebrek aan rolmodellen, wat sociaal gedrag bepaalt en het opnieuw doen discrimineren.

· ze hebben vaak enkel toegang tot minder complexe en meer ondergeschikte rollen
· Gender- en schoonheidsnormen blijven de casts bepalen
· vrouwenkarakters zijn vaak stereotiep, met grote verschillen tussen de rollen van vrouwen van kleur en witte vrouwen.

De oprichting van FAME · Festival where Arts Meet Empowerment · is bedoeld om het werk van deze kunstenaars te ondersteunen, in een programma dat andere manieren van kijken naar de wereld wil voorstellen, op basis van nieuwe verbeeldingen, die inclusiever en eerlijker zijn.
De oprichting van FAME is een initiatief van de Schepen van Cultuur van de stad Brussel, Delphine Houba, die wil bijdragen aan de versterking van de gelijkheid op het gebied van cultuur.

Hieronder vindt u verschillende middelen om mensen bewust te maken van de onzichtbaarheid van vrouwen, genderminderheden en raciale mensen op cultureel gebied:

Team

Camille Khoury

zij

Artistieke Directie

Laetitia Miranda-Neri

zij

Productie Leiding

Dorothée Dassy

zij

Administratief & Financieel beheer

Effir Libilbéhéty

iel

Pers & Communicatie

Aliette Griz

iel

Ontmoetings en relatie faciliteiten

Anna Lits

zij

Ontmoetings en relatie faciliteiten

Joëlle Reyns

zij

Technische Leiding

Réianne Ismaili

zij

Stagiair Pers & Communicatie

Louise Calvo

zij

Stagiair Productie & Administratief

Partners

Wij willen al onze financiële partners hartelijk danken die ons in staat stellen het festival te maken tot wat het is. Ook willen wij de verschillende locaties waar de 2022-editie van FAME zal plaatsvinden, bedanken voor hun vertrouwen in en steun aan deze eerste editie.

Een initiatief van de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel.
Met de steun van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Personeelszaken van de Stad Brussel, van de Franse Gemeenschap en van de Nationale Loterij.
In samenwerking met visit.brussels

Tot slot zou FAME niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp en aanwezigheid van Brusselse verenigingen, ofwel via partnerschappen, of via de parallelle programmering van #where . Wij danken hen voor hun toewijding en inzet.

Alice Rivières · Anotherlight asbl · Armée du salut · Aslan Borek · Babel subtitles · Barbara Métais-Chastanier · Bartolomeo de la Punzina · Benoît Lavalard · Bibliothèque des Riches-Claires · Bij Ons · Bru·X·elles · Camille Circlude · Camille Husson · Capucine Berthon · Catherine Tabard · Centre Amazone · Christine Aventin · Comité des femmes sans papiers · Cyclo · Écarlate La Compagnie · Ding Ding Dong · Elsa Poisot · Enz@ · Eric De Staercke · Esther Poch · Fleur Courtois · Gilles Jacinto · Groupe One · Gwendal Raymond · Journée du Matrimoine · Kelly Furtado · La Salve · Léa Vandooren · La Ligue des Familles · Lili Deplus · Madame Keïta · Maria Kakogianni · Marie Vaiana · Marthe Degaille · la Mercerie · Miriam Youssef · Muriel Plana · Murielle Lô · Niall Plumb · Nim Gamboa · Osmose · PAF · Pascale Barret · QREw · Radio Panik · Sébastien Schmit · Service Culture Cinématographique asbl · Sina Kienou · Sisterhood · Soledad Kalza · Stéphanie Gilard · Suzanne Cleerdin · Super Fourchette · Syndicat des Immenses · Tashweesh Festival · Tulitu · Valérie Enderlé · Vulcana · yamina el atlassi · Zabou Thelen

Scroll naar boven