Spring naar content

Exil·s & Création·s (Ballingschap·pen en Creatie·s)

Met : Leden van de stuurgroep van het Exil-s & Création-s project, ook leden van de Voix des sans papiers de Bruxelles (VSP BXL) en de Voix des sans papiers de Liège, het Comité des femmes sans papiers, VSP Liège, het Baraka Grafika collectief, de Ecoles Supérieures d'Arts Saint-Luc & ERG, ongedocumenteerde en gedocumenteerde kunstenaars.

Pro dagWorkshop

21.09.23 | 10u
FR

Duur: De hele dag (10-18u)

Plaats: Bellone

Gesprekken en perspectieven over de beeldvorming van migratie en ballingschap in artistieke projecten. Wie kan spreken, wie kan ondersteunen? Wat kan worden overgedragen? Welke archieven worden deel van de toekomst?

Dag van reflectie

10u – 16u (gesprekken)
16u – 18u (filmvertoningen)

Voor: Kunstenaars·ressen zonder papieren en gedocumenteerde, cultuur professionals, artistieke en sociale professionals, activisten die zich inzetten voor de sans papiers.

TW Vermeldt en deelt ervaringen met institutioneel geweld, racisme, seksisme en classisme in kunst- en cultuurhuizen.

 

Het Exil-s & Création-s project groeide uit de problematieken die werden vastgesteld door leden, zowel kunstenaars.aressen als niet-kunstenaars.aressen, van de Voix des Sans Papiers de Bruxelles en het Comité des Femmes Sans Papiers. Hun gevoel van ontgoocheling over de inhoud, de vormgeving en de manier van verspreiding, een gevoel van “falen” en utilitarisme tegenover de talrijke aanvragen van artiesten (individuen, groepen, studenten) en verenigingen (cultureel, sociaal, permanente educatie, enz.). De hardnekkigheid waarmee sommige kunstenaars.aressen zich bezighouden met esthetiek en representaties van strijd, verzet en reactie op basis van hun eigen verbeeldingswereld, die vaak scheefgetrokken is door het academische, door racisme, humanisme en emotionele belemmeringen. Bovenop deze situaties komt nog de moeilijkheid om de strijdmethoden door te geven binnen militante kringen, de onzekerheid van de economische middelen van collectieven zonder papieren, het gebrek aan tijd en de onophoudelijke urgentie, het verlies aan energie, enz.

 

Welke verhalen? Hoe kunnen we voorbij het aan de kaak gestelde, het vastgestelde gaan… naar actie? Individuele, persoonlijke en/of collectieve representaties? Heroïsering of collectivisering van verhalen? Welke ficties zijn mogelijk? Welke esthetiek is denkbaar? Welke ethiek moet worden toegepast in de omgang met de betrokkenen? Wie mag spreken? zeggen? rapporteren? Wat zijn de productie- en distributiemethoden? Wat voor intern en kritisch blik kan er op de strijden geworpen worden? Kan het falen worden doorgegeven? Wat geeft kracht? Wat zijn de vooruitzichten voor de archieven van de toekomst?

Dit zijn enkele van de onderwerpen die gezamenlijk aan bod zullen komen. De dag staat open voor o.a. professionals in de podiumkunsten en culturele instellingen, van kunstenaars.aressen tot bemiddelaars.ters. De strijd van de sans papiers staat centraal in het project, ook al gaat het ook om kwesties van gender, klasse en antiracisme.

 

Als vervolg op deze dag vol uitwisselingen, vinden van 16.30 tot 18.00 uur filmvertoningen en gesprekken plaats, in aanwezigheid van enkele filmmakers.aksters die medestanders zijn in de strijd van de sans papiers.

Met dank aan alle
Mensen zonder papieren die hun tijd besteden aan het opleiden en ondersteunen van mensen in hun activistisch en artistiek werk. La Bellone voor haar gastvrijheid. La Voix des sans papiers de Bruxelles (VSP BXL) en la Voix des sans papiers de Liège, het Comité des femmes sans papiers, in samenwerking met de Ecoles supérieures d'Arts Saint-Luc & l'ERG, les ateliers du Toner, l’Atelier210.
La Voix des Sans-Papiers de Bruxelles
VSP Bruxelles ontstond in 2014 uit de spontane bezetting van een gebouw in Ribaucourt door 250 zogenaamde mensen zonder papieren en werd al snel een strijdruimte die zowel politiek als logistiek was. VSP eist zijn rechten op volgens een manifest: "Wij zijn migranten zonder papieren, we zijn zelfs geen burgers (Definitie: Een persoon die het recht van burgerschap geniet. Een persoon die burgerlijke en politieke rechten geniet, inclusief stemrecht, in de staat waartoe deze behoort (in tegenstelling tot buitenlanders). Wij en onze families proberen simpelweg een waardig leven te leiden. We zijn mensen zoals iedereen. Wij verwerpen alle vormen van racisme, uitbuiting en discriminatie. Daarom hebben wij, de Sans Papiers, besloten ons te organiseren om te strijden tegen degenen die ons onderdrukken, controleren, uitbuiten, criminaliseren, discrimineren en beschuldigen. Onze woede wordt gedeeld door burgers die het racistische en repressieve migratiebeleid van de Europese Unie verwerpen, in het bijzonder in België". De VSP is een zelfbeheerd collectief van honderden personen zonder papieren die strijden voor toegang tot fundamentele rechten en regularisatie op basis van heldere en permanente criteria.
La Voix des Sans-Papiers de Liège
VSP Liège (VSP Luik) is een collectief van mensen die bekend staan als "Sans-papiers". Achter deze woorden gaan kinderen, vrouwen en mannen schuil die hun land zijn ontvlucht en asiel hebben aangevraagd in België. Maar hun verblijfsvergunning werd geweigerd. Sindsdien leven ze in precaire omstandigheden, en dit op elk vlak van hun leven. Ze overleven enkel dankzij de hulp en solidariteit van burgers en verenigingen. Waar vecht de VSP voor? Sinds 2015 verenigt de VSP Luik Belgische steunbetuigers en mensen zonder papieren die in Luik wonen. Door onze krachten te bundelen, willen we onze strijd meer zichtbaarheid geven. We willen beschermd en verwelkomd worden door een regularisatie van ons verblijf. Alleen regularisatie zal ons in staat stellen om te ontsnappen aan extreme onzekerheid of uitbuiting in clandestiene arbeidsnetwerken. De meeste Sans-Papiers in Luik zijn hier al enkele jaren en vragen maar één ding: een waardig en veilig leven kunnen leiden in België.
Le Comité des Femmes Sans Papiers
Facebook · Wij zijn vrouwen zonder papieren met verschillende achtergronden die naar buiten willen en andere vrouwen zonder papieren en met papieren willen ontmoeten om onze moeilijkheden, ervaringen en kennis te delen. Wat doen we? We proberen oplossingen te vinden om ons leven zonder papieren en zonder rechten makkelijker te maken, zodat we zelf kunnen overleven en vooral onze kinderen, zodat zij een waardige toekomst hebben. We leren en werken samen om te naaien, koken, haren te knippen en andere activiteiten, in een geest van delen en wederzijdse steun. We spreken ons uit om mensen bewust te maken van onze situatie als vrouwen zonder papieren en laten zien hoe we overleven met en zonder kinderen. Overal waar er een gelegenheid is om ons te uiten, doen we dat door onze eigen demonstraties en evenementen op te zetten om de Belgische bevolking te raken. Als comité mobiliseren we vrouwen zonder papieren om uit hun huis te komen en zichtbaar te worden, zodat we samen kunnen strijden en mekaar kunnen helpen. We mobiliseren iedereen om alle mensen zonder papieren te steunen in hun strijd voor grondrechten en een waardig leven als volwaardige burgers.
ESA Saint-Luc, ERG en enkele kunstenaars.·essen zonder en met papieren
Aliette Griz, Léïla Duquaine, MIlady Renoir, Mieriën Coppens & Elie Maissin, Pauline Fonsny & Anaïs Carton
Scroll naar boven