Spring naar content

Revolutie van de islamitische feminismen

LezingPublieke discussie

2023-conference-revizualize-01-C-RPluriverselles

20.09.23 | 18u
FR

Duur: 2 uur

Plaats: Riches-Claires

Presentatie en gesprek over onderzoek, publicaties en strategische tools voor het meer zichtbaar maken van islamistische feministen in België.

Islam, Feminisme en Revolutie. Islamitische en feministische onderzoeksters presenteren een groot aanbod aan en gevarieerde tools en publicaties.

1 – Revolutie van de islamitische feminismen, door Malika Hamidi uitgegeven bij Editions Peter Lang

Malika Hamdi blikt terug op een passage van “theoretische uitwerking naar feministische actie” door moslima’s die betrokken waren bij deze stille revolutie die ontstond in het begin van de jaren negentig. In een tijd van groeiende belangstelling voor de politisering van de lichamen van moslima’s in de publieke sfeer, zowel in het Westen als in de islamitische wereld, ontstaat er een nieuw profiel van vrouwen die met lef zowel feminist als moslima zijn. Ze dagen zowel een versterkt islamitisch discours over vrouwen uit als de normativiteit van het dominante westerse feministisch denken dat hen infantiliseert.

Net als de Black feminism-beweging van de jaren 70 in de Verenigde Staten, zijn islamitische feministen toegewijd aan het opbouwen van een theoretisch en praktisch “tegendiscours” dat bijdraagt aan de revolutie in het islamitische feminismen en tegelijkertijd een ongekende verschuiving in gang zet naar inclusieve diversiteit!

 

2 – HERstory, door Maryam Kolly (boek)

Dit boek brengt de verhalen samen van feministen die tot een minderheid behoren in het Europa van de 21e eeuw. Door middel van auto-etnografieën van zusterschap probeert het boek de geschiedenis te herschrijven vanuit het gezichtspunt van de gedomineerden – waarbij het nut van beelden voor dit doel wordt benadrukt. Een term uit de Angelsaksische sociale wetenschappen vertaalt dit gebaar, dat we hier zullen gebruiken om te zeggen dat alle deelneemsters aan dit boek de aanstichters zijn van een intersectionele, dekoloniale en iconische HERstory.

 

3 – Re-Vizualize, door Imane Benchaou (platform)

“RE-VISUALIZE: Gender en islam in de Franstalige digitale wereld” kijkt naar een nieuwe sociale en digitale realiteit die tegen de stroom in gaat, waarin vrouwelijke instagrammers, influencers en “hijabistas” een hoofdrol spelen. Door de weg vrij te maken voor nieuwe influencer stijlen, inspiratie en leiderschap, voornamelijk op sociale netwerken, helpen zij de heersende islamofobie te bestrijden en een islamitisch feminisme 2.0 te creëren.

 

Gevolgd door een vertoning van de film Moudjahidate van Alexandra Dols.

Bedankt
Onderzoeksproject medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie en geleid door een consortium bestaande uit de Université Saint-Louis - Bruxelles, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Lotharingen, de Martin-Luther Universiteit van Halle-Wittenberg en de vereniging PLURIVERS'ELLES Etudes et Formations.
Malika Hamidi
Doctores in de Sociologie, vervanging docente verbonden aan de ULB en postdoctoraal onderzoekster aan de Université Saint Louis.
Scroll naar boven