Spring naar content

J’ai des dizaines de moms : faire famille avec les fictions (Ik heb een tiental moms: een gezin vormen met ficties)

Astrid Vandercamere

Lezing

21.09.23 | 18u
FR
16+

Duur: 1u

Plaats: Riches-Claires

Wat is onze relatie met fictieve personages? Deze conferentie legt voor om een gezin te vormen met personages uit sciencefictionwerken.

De conferentie Ik heb een tiental moms: een gezin vormen met ficties is één van de tentakels van M.O.M. Dit project is zowel plastisch als theoretisch. Het doel ervan is om na te denken over de representatie van moederschap/ouderschap in sciencefiction.

Het fictieve gezin heeft een emancipatoire en politieke kracht. Om dit te ontrafelen, gaan we op zoek naar imaginaire of reeds ontmoete personages uit bestaande fictie werken.

Astrid stelt haar geliefde metgezellen voor door hun verhouding met haar scherp te analyseren.

Deze speculatieve familiepatronen doorkruisen morele en schuld opwekkende geboden. Dit leidt haar tot een kritiek op de nucleaire familie als kapitalistisch, onderdrukkend en gewelddadig voor iedereen.

Tot slot beklemtonen deze vragen de plaats van de culturele constructies waarmee we onszelf vormen. De ruimte, maar vooral de discoursen, representaties en de impact die ze als kapitalistische constructies genereren.

Een tedere relatie tot de figuren die deze constructies bewonen, weerhoudt ons er niet van om ze kritisch te bekijken, integendeel.

 

De conferentie is gebaseerd op Astrid’s thesis, ook getiteld M.O.M, zelf gepubliceerd in juni 2022.
Bedankts op Loraine Furter en Ismaël Bennani voor hun begeleiding.

Astrid Vandercamere
Astrid Vandercamere is een beeldend kunstenares die sinds 3 jaar in Brussel woont. Astrid's werk focust zich op de creatie en het gebruik van narratieve vormen als beeldend materiaal, maar ook als medium voor theorie en reflectie. In haar benadering beschouwt ze fictie als een reflexieve vorm op en voor zichzelf. Dit betekent dat fictie niet simpelweg een illustratie is (van een theorie, onderzoek of documentatie) maar een object met een eigen kracht. Het gaat ook over het bevragen van de zin van taal (semantiek) en de esthetiek die een vertelling kan activeren. Zo onderzoeken haar teksten, video's en installaties de manieren waarop verhalen kunnen worden overgedragen en hoe ze zowel intiem als collectief kunnen worden ontvangen. Astrid Vandercamere is ook lid van het Brusselse collectief la Satellite, dat werkt rond intersectionele sciencefiction en de hedendaagse vormen ervan.
Scroll naar boven