Spring naar content

Tarot Lezing

Workshop

carte avec illustration posées sur une table

Dinsdag 20 Sept | 10u | FR

Duur: 3u

Plaats: Riches-Claires

Atelier Coyote zal met het collectief Crabe samenkomen voor een Souriau tarot lezing, een niet-discriminerende praktijk die zich richt op situaties en wat zij toelaten en uitlokken. Deze bijeenkomst zal een collectieve reflectie mogelijk maken, geleid door de kaarten, uitgaand van een vraag die betrekking heeft op werk binnen een collectief.

Crabe is een collectief van vrienden en scenografen die werken aan de scenografie van het Manx Cat Project, dat op dit festival wordt gepresenteerd.

Coyote is een lees- en reflectiecollectief dat een tarotkaartspel heeft ontwikkeld om te leren vragen te stellen en te beantwoorden op basis van de eigen ervaring, buiten een psychologiserend kader. Een eerste bijeenkomst ging over “Wat weerhoudt ons ervan om op het werk voor elkaar te zorgen? Een andere vraag zal worden verkend bij de lezing op 20 september om 10 uur.

Wij vragen degenen die zich inschrijven om betrokken te zijn bij het werk vanuit een collectief, zodat de loting een moment van uitwisseling en bezinning blijft rond gemeenschappelijke vragen.
Inschrijving verplicht.

Meer informatie over tarot
Onderzoekers uit de filosofie, antropologie en de kunsten hebben een niet-discriminerende tarot ontwikkeld die ontworpen is als een instrument voor collectieve transformatie op basis van specifieke problemen. Het idee werd geboren na het lezen van onder andere het boek van Etienne Souriau "Les deux cent mille situations dramatiques" (1950). Het is de bedoeling dat je de kunst beoefent om problemen, twijfels, impasses en aarzelingen die ons zowel op persoonlijk als op collectief vlak bezighouden, te vertalen in de vorm van "gedramatiseerde situaties", op gemeenschappelijke wijze en met behulp van kaarten die in staat zijn ons aan te spreken. De kaarten dragen de schreeuwen van personages uit het Westerse gedachtegoed: literaire personages als Dostojevski's Idioot, filosofische personages als Pascal's Gokker of Descartes' Kwade Genius, ecofeministische personages als Starhawks Godin of Donna Haraway's hond Cayenne, mythologische personages als de Zeemeermin, Isis, de Amazones, dierlijke personages zoals de Teek, etc. Hun kreten zijn nooit eenduidig en krijgen pas hun kracht in relatie tot het probleem zoals het zich voordoet en de manier waarop zij op elkaar reageren. Tarot traint ons om te "dramatiseren", om ons te leren vertellen wat ons situeert en hoe, door een probleem te situeren, het ons in ruil daarvoor situeert. Een dramatische situatie, geïnspireerd door Souriau, wordt bepaald door de spanning van krachten (dramatische personages) maar ook door het gezichtspunt van waaruit men zich in dit spinnenweb begeeft/begeeft. De tarot die wij samen, maar ook met de kaarten zelf hebben gecreëerd, is niet gericht op "voorspellen" maar op het dramatiseren van een situatie die degene die de kaarten raadpleegt verontrust; die hen doet aarzelen; voor een probleem stelt. De dramatisering van een situatie betekent dus de omzetting ervan in een modus die niet theatraal maar juist pragmatisch is: de trekking, transformeert ons door ons te situeren.
Scroll naar boven