Spring naar content

"Where" is het ontbrekende woord in het FAME acroniem voor Festival where Arts Meet Empowerment.

Wij hebben de plaatsen #where genoemd waar toeschouwers, kunstenaars en critici elkaar kunnen ontmoeten. Ruimtes waarin partnerschappen tot leven komen.
#where is een woord dat deze pogingen verbindt. Zowel een fysieke ruimte (het centrum van het festival), geïnstalleerd op het Speelplein Steenkoolkaai. Maar ook een benadering, die op verschillende plaatsen wordt belichaamd, waar andere soorten ontmoetingen plaatsvinden.

De #where is het bemiddelingsproject van het festival, waar een alternatieve programmering een publiek ontmoet dat wordt uitgenodigd om na te denken en deel te nemen op hun eigen manier. Een poging om samen discoursen uit te vinden die hybride zijn in de ontmoeting. De #where geeft een plaats en een stem aan de toeschouwers, door ruimtes te openen voor kritiek en expressie, en door het engagement van ieder individu te voeden. Een gedachte die in overeenstemming is met de waarden van het festival.
In de lokalen van het festival worden workshops gehouden (DiscoBiotes van Pascale Barret · Marche enquête van Barbara Métais-Chastanier · een bijdrage van de club Saucisse (Christine Aventin, Alice Rivières) etc.).

Scroll naar boven